Teknisk information om AKKA och andra system i förvaltningsobjektet Katalog och integration

AKKA är universitetets gemensamma katalog- och behörighetsystem som används för

  • att visa universitetets organisation och kontaktuppgifter,
  • att visa vilka som är anställda och övrigt verksamma vid universitetet samt
  • ge studenter, anställda och övriga verksamma kontrollerad tillgång till elektroniska resurser vid universitetet.

AKKA är en del av universitetets IT-infrastruktur och närliggande system är:

Har du hittar du information om hur universitetets olika IT-baserade tjänster och applikationer kan använda informationen i AKKA och övriga systersystem i Katalog och integration. I valen i menyn till vänster finns en hel del information om olika sätt att använda AKKAs information och inloggningsmöjligheter.

Fliken är under utveckling och information kommer att fyllas på allt eftersom. En del information ligger bakom inloggningsskyddade sidor som endast är tillgängliga för anställda och övriga verksamma vid universitetet men en hel del information kommer att finnas publikt tillgänglig utan inloggningskrav.

  

Användarstöd för katalogadministratörer
och andra frågor om AKKA

servicedesk@uu.se

018-471 44 00

Förvaltningsorganisation

E-områdesansvarig Per-Olof Andersson, pelle.andersson@uadm.uu.se

E-koordinatorIT : Raul Hakkarainen, raul.hakkarainen@uadm.uu.se