Nytt sätt att få användarkonto och återställa lösenord

Tisdagen den 24 juni tas pinkod, ansökningsblankett och lösenordsbrev bort för studenterna och anställdas användarkonton aktiveras inte längre automatiskt. Samtidigt ändras hur en användare ska göra om denne har glömt sitt lösenord.

De nya rutinerna medför bland annat att pinkoderna och pappersblanketten för ansökan om studentkonto försvinner. Antagen student kan istället använda sitt konto på Antagning.se, eduID.se eller en engångskod för att logga in och aktivera sitt studentkonto. Studenten kan därefter logga in i Studentportalen och se sina antagningar samt information om registrering och kursstart.

För anställda innebär de nya rutinerna att deras användarkonto inte längre automatiskt aktiveras så fort de blir inlagda i AKKA utan först när de själva har aktiverat sitt anställdkonto. För att göra denna aktivering går de till en av de receptioner, diskar eller motsvarande som finns listade under informationsikonen för engångskod på sidan https://konto.weblogin.uu.se. Vilka platser som kan utökas under de närmaste månaderna.

Om en användare glömmer bort sitt lösnord gör denne precis på samma sätt som när de aktiverade kontot, dvs. loggar in med Antagning.se, eduID.se eller med en engångskod på https://konto.weblogin.uu.se.

Observera att webbplatsen konto.weblogin.uu.se inte går att nå förrän efter förändringen är införd, dvs. efter den 24 juni.