Nu minskar vi antalet lösenord

Tisdagen den 13 maj ska lösenord A användas i alla system där du tidigare använde lösenord C. Ändringen påverkar inloggning på datorer, e-postsystemet Exchange, utskriftssystemet Korint m.m.

Publicerat: 2014-04-14
Uppdaterat: 2014-05-08

 

Idag har alla användare vid Uppsala universitet tre lösenord (A, B och C) att hålla reda på, men från och med den 13 maj minskar det till två. Det innebär bland annat att lösenord C byts mot lösenord A i universitetets gemensamma Active Directory user.uu.se, e-postsystemet Exchange samt utskriftssystemet Korint.

Undantag: några få studentdatorsalar behåller lösenord C tills i sommar.

Användare som har sparat lösenord C i sina datorer, mobiler eller läsplattor måste ändra det till lösenord A den 13 maj. Läs hur du gör nedan, eller fråga lokal IT-ansvarig eller universitetets centrala Helpdesk om du behöver hjälp.

Observera: lösenord B fortfarande gäller även i fortsättningen för det trådlösa nätet eduroam och för studenter som läser e-post med en e-postklient, t.ex. Outlook och Apple Mail.

Vilka system berörs av förändringen?

 • e-postsystemet Exchange
  • I Androids e-postklient måste du själv ändra lösenordet som är sparat i din mobila enhet. Android varnar inte för att lösenordet inte längre fungerar. Information om hur du ändrar lösenord finns på hjälpsidan Ändra lösenord till e-posten, Android.
 • utskriftssystemet Korint
 • inloggning i datorer vid vissa institutioner och intendenturområden; organisationens IT-ansvariga meddelar berörda
 • inloggning i datorsalar och studentdatorer vid intendenturområden
 • inloggning i de publika datorerna vid biblioteken
 • Uppsala uinversitets programdistributionsserver
 • Easit - Uppsala universitets ärendehanteringssystem
 • LabNotes - Uppsala Universitets elektroniska labbjournal
 • UUplus – Uppsala universitets planerings- och uppföljningssystem
 • ytterligare system vid institutioner och intendenturområden; ansvariga för systemen meddelar berörda användare.

Vilka datorsalar och studentdatorer berörs av förändringen?

 • datorsalar vid Blåsenhus
 • datorsalar och studentarbetsplatser vid Ekonomikum
 • datorsalar på Geocentrum
 • datorsalar vid Institutionen för informationsteknologi
 • datorsalar vid Institutionen för biologisk grundutbildning på BMC och EBC
 • laborativa lärosalen på Blåsenhus
 • mediatekets datorsalar på BMC
 • publika datorer vid de olika biblioteken

Undantag: datorsalar och studentdatorer vid Engelska parken, Institutionen för nationalekonomi och Ångström fortsätter att använda lösenord C fram tills i sommar.