Tvingat lösenordsbyte och godkänna användarregler

Under våren 2015 införs två förändringar i Gemensam webbinloggning. Bägge förändringarna beror på förändrade riktlinjer för IT-användning vid Uppsala universitetet.

Tvingat lösenordsbyte

Om du har ett lösenord A som är äldre än två år kommer du någon gång under perioden april-maj bli tvingad att byta ditt lösenord A innan du får tillgång till efterfrågade webbtjänst. Framöver kommer du alltid vara tvungen att byta lösenord A vartannat år.

Godkänna användarregler

Om du började vid universitetet före sommaren 2014 kommer du någon gång under perioden 16 mars till 15 maj vara tvungen att godkänna universitetets allmänna användarregler innan du får tillgång till tjänsten du ska använda. Du måste därefter förnya ditt godkännande av användarreglerna vartannat år.