Komma igång som administratör av engångskoder

De personer som arbetar i informationsdiskar, receptioner eller motsvarande som delar ut engångskoder behöver få en särskild behörighet kopplad till sin användare på Uppsala universitet.

För att använda engångskodadministration i AKKA måste du:

  1. Ansök om användarbehörighet via denna behörighetsblankett
  2. AKKAs användarstöd för katalogadministratörer kontrollerar att du arbetar på en plats som delar ut engångskoder innan de ger dig nbehörigheten.
  3. Du får en e-post med information när du har fått behörigheten. Behörigheten tas bort automatiskt när du inte längre är verksam vid institutionen/motsv. som du angav i behörighetsansökan.
  4. Få instruktioner från ansvarig i den informationsdisk, reception eller motsv. som du jobbar.
  5. Logga in med användaridentitet och lösenord A på https://akka-adm.uu.se/authsrvadmin/
  6. Nu kan du börja jobba med engångskoder i AKKA. Klicka på ”Engångskod/ID-koll” i menyn till vänster för att komma till startsidan.

Behöver du hjälp eller vill du veta mer kontakta användarstöd för katalogadministratörer se Kontakta oss.