Hämta information från AKKA

Det finns flera olika sätt för applikationer att få tillgång till informationen i AKKA. De rekommenderade är direktslagningar mot AKKAs LDAP och informationsöverföring vid webbinloggning. Är detta inte möjligt finns exporter av två olika typer.

Det finns fem sätt (i rekommenderad ordning) att hämta information från AKKA:

  1. Informationsöverföring vid webbinloggning
  2. Direktslagningar mot AKKAs LDAP
  3. Exporter via AKKAs LDAP
  4. Exporter från AKKAs databas
  5. InfoCGI (under avveckling)

 

Informationsöverföring vid webbinloggning

För en webbapplikation är det absolut enklast att hämta upp informationen i samband med inloggning. Detta görs via Gemensam webbinloggning och SAML2 WebSSO. För med information se Gemensam webbinloggning.

 

Direktslagningar mot AKKAs LDAP

AKKAs LDAP innehåller i princip all information som finns i AKKA och LDAP är ett enkelt sätt att hämta information antingen via direktslagningar vid behov eller med hjälp av schemalagda bulkuttag, eller exporter. Fördelen med
direktslagningar är att jämfört med exporter är att informationen alltid är aktuell vid användning. För mer information se avsnittet LDAP.

 

Exporter via AKKAs LDAP

AKKAs LDAP innehåller i princip all information som finns i AKKA och LDAP är ett enkelt sätt att hämta information antingen via direktslagningar vid behov eller med hjälp av schemalagda bulkuttag, eller exporter. Fördelen med denna typ av bulkuttag jämfört med exporter direkt ur AKKAs databas är att de går att köra mycket oftare än en gång per dygn, t.ex. en gång per timme. Vidare är kan exportens utseende och innehåll förändras av mottagaren vid behov utan att AKKAs förvaltningsorganisation behöver göra något utvecklingsarbete. För mer information om AKKAs LDAP se avsnittet LDAP.

 

Exporter från AKKAs databaser

Traditionellt har exporter och importer varit den vanligaste modellen för informationsöverföring mellan olika system och AKKA är inget undantag. Numera rekommenderas att direktslagningar mot LDAP alternativt att export via LDAP används istället. Är inte någon av dessa möjligheter tillämpliga finns möjligheten att få exportfiler en gång per dygn från AKKA. Driftsättning av nya exporter och ändringar av befintliga exporter följer AKKAs normala förvaltningscykel med driftsättningar 2-4 gånger per år.

 

InfoCGI

InfoCGI utvecklades i slutet på 1990-talet för att ge dåvarande institutionerna med IT-utbildning en möjlighet att skapa studentkonton på deras unixsystem med samma användaridentiteter som för de studentkonton som fanns i Authsrv, föregångaren till AKKA. Senare börjande fler institutioner och andra organisationer vid universitetet använda InfoCGI för att få ut en lista över aktiva studentkonton för studenter som läser en viss kurs eller är antagna till ett visst program.

InfoCGI är en gammal teknik och det går att få bättre funktionalitet med en kombination av Ladok på webb (LPW) för tillgång till studieinformation och AKKAs LDAP för tillgång till aktiva studentkonton. Avveckling av InfoCGI kommer att påbörjas under 2011 genom teknikstöd till de som använder InfoCGI. För mer information om användning av LPW ta kontakt med Christer Nilson på Studerandebyrån.