Vanliga frågor

Innehåll:


Vad betyder AKKA?

Autentisering, kontroll och katalogadministration

Autentisering och kontroll

Ett nätadministrativt system som ger stöd inte bara för autentisering och behörighetskontroller, utan som också ger full kontroll över e-posthantering, webbresurser, anslutningar m.m.

Katalogadministration

Hanterar universitetets organisations- och personalkatalog med stöd för anslutning till olika system som har behov av information från universitetskatalogen.


Varför använder inte AKKAs administrativa gränssnitt Gemensam webbinloggning?

Det administrativa gränssnittet måste vara tillgängligt även om Gemensam webbinloggning skulle sluta att fungera.


Vilka får finnas i katalogen?

Under Min institution får endast anställda och övriga verksamma läggas in. För mer information se Begreppet verksam i universitetskatalogen AKKA.


Vad ska jag tänka på när jag skapar en ny avdelning eller grupp?

Information finns i checklistan Checklista för ny avd./gruppering vid institution/motsv.


Var syns personliga meriter som går att skriva in under personuppgifter?

Den syns i universitetkatalogen på webben. För mer information se sidan Universitetskatalogen på webben.


Var syns chat- och skypeadresser som går att skriva in under personuppgifter?

Den syns i universitetkatalogen på webben. För mer information se sidan Universitetskatalogen på webben.


Var visas personlig bild som går att lägga in under personuppgifter?

Den syns i universitetkatalogen på webben. För mer information se sidan Universitetskatalogen på webben.


Var visas personlig WWW-adress som går att lägga in under personuppgifter?

Den syns i universitetkatalogen på webben. Observera att det bara går att ange en WWW-adress oberoende på hur många anställningar/verksamheter en anställd eller övrigt verksam har. För mer information se sidan Universitetskatalogen på webben.


Vad händer när jag byter e-postadress på en person i katalogen?

Beroende på om institutionen använder den gemensamma e-posttjänsten eller inte händer lite olika saker men i alla fall uppdateras universitetetskatalogen på webben. Nedan beskrivs några olika fall, kombinera efter behov.

Den gamla adressen hanterades av universitetets gemensamma e-postserver

Den gamla e-postadressen fungerar i ytterligare 1 år.

Den gamla adressen hanteras inte av universitetets gemensamma e-postserver

Den gamla adressen fungerar tills den tas bort av den som sköter den e-postserver som hanterar e-postadressen. Eventuella frånvaromeddelanden och eftersändningar hanteras även dessa av den som sköter den aktuella e-postservern.

Den nya adressen hanteras av universitetets gemensamma e-postserver

Den nya adressen fungerar automatiskt inom en timme.

Den nya adressen hanteras inte av universitetets gemensamma e-postserver

Den nya adressen börjar inte fungera förrän den läggs in av den som sköter den e-postserver som hanterar e-postadressen. Inställningar som eftersändning, spamfiltrering och frånvaromeddelanden sköts även de av den som sköter den aktuella e-postserrvern.


Hur lägger man in alternativ adress?

I AKKA finns det under anställnings-/verksamhetsuppgifterna möjlighet att lägga in en alternativa besöks- pch postadress på en anställd eller övrigt verksam. För mer information se sidan Alternativa besöks- och postadresser.


Hur läggar man in mobila bredband?

Öppna aktuell organisatorisk enhet under Min institution genom att klicka på Visa/Ändra för aktuell organisatorisk enhet. I högerspalten under rubriken Telefoni finns en rubrik funktionstelefoner, klicka på den. Lägg in en ny funktionselefon och välj "Mobilt bredband" som telefontyp och se till så att "Visas för växeln" inte är förbockad. Använd kontaktinformation och subgrupp för att dels lägga in vem som har det mobila bredbandet och dels hur det ska grupperas i telefonifakturan.


Var kan den anställde eller övrigt verksamma själv beställa ett nytt brev med lösenord eller jag har glömt mitt lösenord?

Brev med användarprofil finns inte längre utan om lösenordet har glömts bort går personen till webbsidan https://konto.weblogin.uu.se för att göra en lösenordsåterställning. På denna webbsida finns instruktioner hur personen gör.


Var kan den anställde eller övrigt verksamma ändra lösenord m.m.?

Lösenord m.m. hanteras via webbsidan för Min användarprofil (https://akka-anv.uu.se/). Har personen glömt bort sitt lösenord ska istället webbsidan http://www.uu.se/konto användas.