Universitetskatalogen på webben

Universitetskatalogen på webben har adressen http://katalog.uu.se.

I universitetskatalogen på webben får du två olika typer av sökträffar om du söker på en person, dels de exakta och dels sådana som kan låta ungefär lika som det du skrev in. Detta gör att det går att hitta personer med alternativa stavningar på namn. Ett bra exempel på detta är att om du söker på Per hittar du även t.ex. Per-Olov, Pehr, Pär och Pierre under liknande stavningar. I sökningen används även tidigare efternamn samt smeknamn även om dessa inte visas.

Nedan finns en lista på vilken information, sorterat efter webbgränssnittet ”Min institution” i AKKA, som visas. Observera att publiceringsflaggorna på de olika uppgifterna används så att endast uppgifter, som har denna möjlighet, märkta med ”Katalog och webb” eller ”Webb” visas. Likaså tas hänsyn till publiceringsflagga på anställning, personuppgifter och organisationsuppgifter. Självklart visas ingen som har markering om skyddade personuppgifter. För mer information se "Publicering av person- och anställningsuppgifter".

Vad visas i universitetskatalogen på webben

Organisatoriska enheter (institutioner, avdelningar o.s.v.)

Grunduppgifter

 • Institutionsnamn/avdelningsnamn
 • Engelskt namn [svenskt namn visas om det inte finns något angivet]
 • E-postadress
 • WWW-adress

Telefax/Telefon

 • Telefax
 • Telefon

Övriga uppgifter

 • Sv. fritext före pers.lista
 • Sv. fritext efter pers.lista
 • Eng. fritext före pers.lista
 • Eng. fritext efter pers.lista
 • Alias för institutionen/avdelningen [visas ej, används bara vid sökning]
 • Funktioner
  • Prefekt/motsv (inkl. ställföreträdande och biträdande)
  • Föreståndare (inkl. ställföreträdande och biträdande)
  • Avdelningschef (inkl. ställföreträdande och biträdande)
  • Enhetschef (inkl. ställföreträdande och biträdande)
  • Intendent (inkl. ställföreträdande och biträdande)
  • Museichef
  • Museiintendent
  • Forskningsledare
  • Forskningssekreterare
  • Studierektor grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
  • Studievägledare
  • Administrativ samordnare
  • Kursadministration
  • Ekonomiadministration
  • Katalogadministration
  • Personaladministration
  • IT-ansvarig
  • Webmaster

Adressuppgifter

 • Besöksadress [ärvs från institution om det inte är angivet på avdelningen]
 • Postadress [ärvs från institution om det inte är angivet på avdelningen]

Personer

Grunduppgifter för person

 • Tilltalsnamn
 • Familjenamn
 • Gårdsnamn etc
 • Mellannamn
 • Tidigare familjenamn [visas ej, används bara vid sökning]
 • Smeknamn [visas ej, används bara vid sökning]
 • Personliga meriter
 • WWW-adress

Namn visas på två olika sätt i universitetskatalogen. Dels på formen "Gårdsnamn Tilltalsnamn Mellannamn Familjenamn" på sidan som visar en enskild person och dels på formen "Familjenamn, Gårdsnamn Tilltalsnamn Mellannamn" i namnlistan på sidan med organisationsinformation. Namn skrivs enligt i aktuella Svenska skrivregler från Språkrådet, för mer information se Veckans språkråd v46 2008 från Språkrådet.

Kontaktinformation för person

 • Mobiltelefon
 • Personsökare (alfanumerisk)
 • Personsökare (numerisk)
 • Chatt/skype-adress

Övrigt

 • Personbild (den anställde kan uppdatera själv i Medarbetarportalen, just nu utan att den uppdateras i AKKA)

Grunduppgifter för verksamhet (anställd och övrigt verksam)

 • Verksam vid
 • Verksam som [titel, svensk titel visas på engelsk sida om inte engelsk översättning finns]
 • Titelbestämmare
 • Komplettering till titel
 • Utnämningsår för hedersdoktor
 • Tillgänglig [nyhet, visas bara på svenska]
 • Tjänstledig [nyhet, visas både som tidsperiod och ”(tjl)”, eng. "(SOA)", i titel]
 • E-postadress
 • Besöksadress [adressen till var personen är anställd eller alternativ adress]
 • Postadress [adressen till var personen är anställd eller alternativ adress, se fältbeskrivning]

Kontaktinformation för verksamhet

 • Telefax
 • Telefon

Rumsnummer för verksamhet

Rumsnummer visas i katalogen var noga med att det antingen finns prefektbeslut på visningen, se Prefektbeslut på uppgifter under Min institution.

Övrig information om person som visas på katalog.uu.se

I universitetskatalogen på webben visas inte bara uppgifter ur AKKA utan även uppgifter som den verksamma själv hanterar via Medarbetarportalen. Exempel på sådana uppgifter är personbild, personlig ingress, biografi, CV, vilka kurser en lärare undervisar på och publikationer via DiVA. För mer information se mp.uu.se/sv/web/support/profilsidor.