Centrala katalogadministratörer

De centrala katalogadministratörerna vid områdeskanslierna hanterar organisationsförändringar och namnbyten på institutionsnivå för institutionerna inom sitt område.

Kansliet för medicin och farmaci

Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Kansliet för naturvetenskap och teknik

Universitetsförvaltningen