Information för katalogadministratörer

AKKA är universitetets gemensamma katalog- och behörighetssystem. Katalogen syfte är blandannat.

  • Visa universitetets organisation och kontaktuppgifter.
  • Visa vilka personer som är verksamma vid organisation/er.
  • Tilldela studenter och verksamma behörighet, och en kontrollerad tillgång till elektroniska resurser vid universitetet.

AKKA består främst av två delar; en katalogdel och en behörighetsdel. Förändringar utförda i katalogdelen påverkar behörighetsdelen och ger direkt uppdatering även av behörighetsinformationen. Katalogadministratörer arbetar endast i katalogdelen.

Inloggning i AKKAs administrativa gränssnitt

Inloggning sker via inloggningssidan i AKKAs administrativa gränssnitt.


Grundkurs för katalog administratörer

Två utbildningstillfällen

7 september 2017 kl. 09:00 - 12:00
10 oktober 2017 kl. 13:30 - 16:30

För mera information och anmälan klicka här.